Państwowa Szkoła Muzyczna w Kaliszu
WERSJA DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Cele i zadania placówkiMISJA SZKOŁY

 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Kaliszu ma tworzyć przyjazny klimat dla każdego ucznia, ma zapewnić uczniom rzetelne wykształcenie muzyczne
 • Dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły mają stale mieć na uwadze dobro ucznia, kierować się życzliwością wobec wszystkich osób związanych ze szkołą, sumienne wykonywać swoje obowiązki, wysoką jakość i kulturę pracy traktować jako powinność człowieka. Kadra będzie chętnie doskonalić swój warsztat pracy.
 • Szkoła ma zapewnić uczniom bezpieczeństwo.
 • Szkoła ma wychowywać uczniów na ludzi kulturalnych, samodzielnych, odpowiedzialnych i myślących kierując się wartościami, ma przygotować uczniów do występów publicznych.
 • Szkoła ma cieszyć się autorytetem wśród uczniów, rodziców i pozostałych mieszkańców miasta, ma być wiodącą instytucją w dziedzinie kultury muzycznej miasta i powiatu.
 • Dyrektor, nauczyciele, pozostali pracownicy i rodzice mają ze sobą współpracować, nauczyciele mają być autorytetem oraz żywym i namacalnym wzorem dla uczniów, nie tylko w dziedzinie muzyki ale także w dziedzinie moralnej.
 • W szkole ma panować porządek organizacyjny i szkoła ma być profesjonalnie zarządzana.
 • Szkoła ma dobrze współpracować z rodzicami i ze sponsorami.
 • Nauczyciele mają mieć wysoką świadomość celów i kierunków działania szkoły i chętnie je realizować.
 • Szkoła ma posiadać niezbędne wyposażenie, dobrej jakości instrumenty, ma wyglądać estetycznie.

I Szkoła Muzyczna I stopnia wypełnia powyższą misję realizując następujące cele i zadania:

 • rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne,
 • przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców muzyki,
 • oddziaływuje aktywnie na otoczenie w zakresie upowszechniania kultury muzycznej,
 • przygotowuje najzdolniejszych absolwentów do kontynuowania nauki w szkole II stopnia,
 • prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze.

II Szkoła Muzyczna II stopnia wypełnia powyższą misję realizując następujące cele i zadania:

 • rozwija zdolności i umiejętności w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w dziedzinie muzyki,
 • przygotowuje do prowadzenia działalności na rzecz kultury,
 • muzyczne w środowisku lokalnym,
 • przygotowuje do dalszych studiów na wyższych uczelniach,
 • prowadzi działania opiekuńcze i wychowawcze.

III Szkoła realizuje cele o których mowa w punkcie I i II poprzez:

 • prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania,
 • prowadzenie działalności koncertowej, organizowanie przeglądów,  konkursów itp.,
 • udział uczniów i nauczycieli w kursach i konsultacjach, przesłuchaniach, festiwalach, koncertach, konkursach przeglądach,
 • współpracę z władzami administracyjnymi, samorządem lokalnym,  instytucjami kultury, podmiotami gospodarczymi, itp.,
 • współpracę z instytucjami pozarządowymi,
 • nawiązywanie kontaktów artystycznych z partnerami zagranicznymi,
 • warsztaty metodyczne dla nauczycieli i uczniów.

Data wytworzenia: 13-10-2015 o 08:04.
Data ostatniej aktualizacji: 13-10-2015 o 08:04.
Ostatnio modyfikował: Administrator.
Dokument utworzył: Kamil Kościelniak.
Odsłon: 2133.
Historia zmian wpisu:
 • 2015-10-13 @ 08:04:40 [aktualna wersja] przez Kamil Kościelniak
 • 2015-10-13 @ 08:04:40 przez Administrator
Państwowa Szkoła Muzyczka w Kaliszu